فدک مال

img

خبر افتتاح پروژه بزرگ فدک مال با اشتغال زایی برای 3هزار نفر